Viešoji įstaiga „Gyvenam“

Tai nevyriausybinė įstaiga, teikianti socialinės rizikos šeimų vaikams bei vaikų socialinės globos namų auklėtiniams socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinę, įvairią materialinę pagalbą. 

 

Mūsų Misija

Socialinė integracija ir neformalusis švietimas.

Mūsų Vizija

Teikti socialines ir ugdymo paslaugas socialinės rizikos vaikams, padėti jiems integruotis į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį.

Mūsų Istorija

Viskas prasidėjo…

2014 metais susibūrė grupė bendraminčių jaunuolių, kurie kartu su pagrindine iniciatore, amerikiete Judith Wampler, nusprendė užsiimti neformaliu švietimu socialinės vaikų globos namuose. Kartą per savaitę komanda rinkdavosi vaikų namuose ir kartu su vaikais darydavo rankdarbius, žaisdavo stalo ir lauko žaidimus, užsiimdavo moralinių vertybių ugdymu, padėdavo ruošti namų darbus. Didžiausia savanorių siekiamybė buvo sukurti artimą ryšį su vaiku, patapti jo draugu.
Užaugo komanda, atsirado daug naujų veiklų ir projektų, todėl įsteigėme nepelno siekiančią organizaciją ,,Gyvenam’’. Gyvendami laimingai, norime tuo gyvenimo džiaugsmu dalintis su kitais.

Dabar…

Įsikūrus VšĮ ,,Gyvenam’’, atsirado galimybės plėsti organizacijos veiklą. Buvo pradėti rašyti įvairūs projektai siekiantys mažinti socialinę atskirtį, lengvinti vaikų integraciją į visuomenę. Pradėtos rengti vasaros dienos stovyklos Vilniuje ir Utenoje, Pačkėnuose, kuriose dalyvauja vaikai iš socialinės rizikos šeimų bei socialinės globos namų. Savanoriai su vaikais rengia baidarių iškylas, gimtadienius, švenčia Kalėdų ir Velykų šventes, stengiasi palaikyti draugišką santykį su vaikais, būti jų skatintojais daryti gera. Organizacija rūpinasi Vilniaus Žolyno vaikų globos namais, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru ir VšĮ vaikų ir paauglių socialiniu centru. Palaikome ryšį ir su iš globos namų išėjusiais pilnamečiais. Turime apie 300 vaikų su kuriais draugaujame, padedame.
Rėmėjų dėka, organizacija gyvuoja ir kartu su jumis augina gražią Lietuvos ateitį.

Susisiek. Prisijunk

laiskas

Parašyk:
info@gyvenam.lt

Paskambink

Paskambink:
+37068163966